marți, 15 septembrie 2020

S-a publicat prima listă cu iluminatul stradal la comune. Vasluiul nu este la prima strigare!

MAI AVEM DE AȘTEPTAT… Administrația Fondului pentru Mediu a publicat prima listă cu dosarele aprobate în cadrul Programului Iluminat Public. Pe site-ul www.afm.ro, a fost consultată lista cu primele 27 de unități administrativ-teritoriale care vor beneficia de fonduri pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiții.

Pentru acest program, finanțarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți, respectiv maximum 500.000 lei pentru UAT cu o populație de până la 4.000 locuitori și maximum 1.000.000 lei pentru UAT cu o populație de peste 4.001 locuitori.

“Prin programele gestionate de AFM urmărim să susținem investițiile în economia verde. Fie că vorbim de industria auto, de iluminatul public nepoluant pe străzile din România sau de producerea de energie electrică din surse regenerabile și reducerea utilizării combustibililor convenționali, toate aceste programe vor contribui la tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon”,

a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Dan-Cătălin Vatamanu.

Am dorit să vedem dacă Vasluiul este printre cele 27 de UAT-uri din prima listă. Ei bine, nicio comună din județul Vaslui nu a fost listată. Județul Iași are 3 comune, Bacăul – 3 comune, Neamț – 2 comune, Botoșani – 1 comună.

Articol original

👍 S-a publicat prima listă cu iluminatul stradal la comune. Vasluiul nu este la prima strigare!

Next
« Next
Previous
Previous »