sâmbătă, 5 septembrie 2020

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 6 septembrie

Ortodoxe Pomenirea Sfântului Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie Duminica a 13-a după Rusalii Greco-catolice Duminica 13 dR. Amintirea minunii din Colose a Sf. Arhanghel Mihail Romano-catolice Duminica a 23-a de peste an Sf. Zaharia, profet Pomenirea Sfântului Arhanghel Mihail în Colose este sărbătorită în Biserica Ortodoxă în ziua de 6 septembrie. Între oraşul Colose (în Frigia - veche regiune istorică din partea central-vestică a Asiei Mici - azi Turcia) şi oraşul Ieripoli se afla o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail, zidită deasupra unui izvor cu ape tămăduitoare. Sfântul lăcaş a fost ridicat de către un păgân din Laodiceea (oraş în Asia Mică), convertit la creştinism în urma unei minuni a Sfântului Arhanghel Mihail. Fiica acestuia era mută din naştere, iar prin vedenie minunată tatăl a primit poruncă în vis de la Sfântul Arhanghel Mihail să îşi ducă copilul la acest izvor ca să se vindece. Ascultând porunca Sfântului Arhanghel, a plecat împreună cu fiica sa şi, ajungând la izvor, i-a dat să bea, iar aceasta a început să vorbească, strigând: "Dumnezeule cel creştinesc, miluieşte-mă pe mine; Sfinte Mihaile, ajută-mi mie". Au fost amândoi botezaţi, tată şi fiică, împreună cu cei care îi însoţiseră în călătorie. După 90 de ani de la zidirea sfântului lăcaş a venit acolo un copil în vârstă de 10 ani din Ieripoli, care se numea Arhip. Acesta a rămas în biserică, postind şi făcând rugăciuni ca şi marii pustnici ai sihăstriilor. De când se nevoia lângă biserică, fericitul Arhip nu a gustat nimic din mâncărurile şi băuturile mireneşti, nici carne, nici vin, nici pâine nu mânca, ci numai verdeţuri de pustie pe care, adunându-le şi fierbându-le, le mânca o dată pe săptămână, fără sare, iar băutura lui era o măsură mică de apă. Trăind aşa şi vorbind cu Dumnezeu prin rugăciune neobosită, s-a făcut un înger al Lui pe pământ, petrecând viaţă cerească, îngrijindu-se nu numai de mântuirea sa ci şi de a multora, căci boteza pe cei necredincioşi, întorcându-i la Hristos. Păgânii din oraşul Ieripoli s-au hotărât însă să acopere apa izvorului, iar pe Arhip să-l omoare. Când s-au apropiat de biserică mâinile le-au fost amorţite prin minune dumnezeiească, iar preotul a rămas teafăr, iar cei ce săpau pentru a strica izvorul au fost izgoniţi de o flacără ce a ţâşnit din cristalul apei. Văzând cele întâmplate, aceştia au săpat cu mare osteneală o albie prin care au fost abătute asupra bisericii apele râurilor Hrisos, Licocaper şi Kufos. Atunci când au deschis calea apelor tumultoase, Sfântul Arhanghel Mihail s-a arătat în chip omenesc şi a oprit această distrugere, poruncind apelor să stea, după care deschizând o prăpastie, le-a arătat să intre acolo. De atunci s-a hotărât ca ziua în care s-a făcut o lucrare atât de minunată prin arătarea îngerească a Sfântului Arhanghel Mihail să fie sărbătorită an de an. (sursă: vol. "Vieţile Sfinţilor") AGERPRES/(Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, editor: Liviu-Ioan Tatu) Articol original

👍 SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 6 septembrie

Next
« Next
Previous
Previous »