miercuri, 9 septembrie 2020

Sute de copii pensionari de urmaș din județ, așteptați la Casa de Pensii. Mai sunt două săptămâni!

TERMEN-LIMITĂ… Copiii urmași din județul Vaslui, în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte o ADEVERINȚĂ din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2020-2021, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Adeverința trebuie depusă la Casa Județeană de Pensii Vaslui până la data de 24 septembrie 2020.

Studenții urmași au obligația ca până la data de 24 septembrie 2020 să depună la Casa Județeană de Pensii Vaslui o DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform căreia își continuă studiile în anul universitar 2020-2021.

Până la data de 26 octombrie 2020, studenții urmași care au depus declarația pe proprie răspundere privind continuarea studiilor au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2020-2021, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii, până la data de 24 septembrie 2020, a adeverinței de elev sau a declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor universitare, pensia de urmaș va fi reținută de la plată începând cu data de 1 octombrie 2020.

Studenții urmași care depun declarație pe propria răspundere până la data de 24.09.2020 dar nu depun și adeverința de student până la data de 26 octombrie 2020 vor fi obligați să restituie pensia aferentă lunii octombrie iar pensia de urmaș se va suspenda începând cu data de 1 octombrie 2020.

Adeverința, la care se anexează cuponul de pensie, trebuie să cuprindă, obligatoriu, următoarele elemente:

  • denumirea instituției de învățământ;
  • numele și prenumele beneficiarului;
  • tipul de învățământ;
  • anul de studiu 2020-2021.

Depunerea documentelor se face la Ghișeul nr. 1 – Stabiliri pensii, de luni până joi între orele 8.00 – 14.00 și vineri între orele 8.00 – 12.00 sau pot fi transmise și prin e-mail, dar în acest caz documentele originale trebuie trimise și prin poștă sau predate personal, la o dată ulterioară.

Articol original

👍 Sute de copii pensionari de urmaș din județ, așteptați la Casa de Pensii. Mai sunt două săptămâni!

Next
« Next
Previous
Previous »