miercuri, 14 octombrie 2020

14 octombrie - Ziua mondială a standardizării

Ziua mondială a standardizării este marcată în fiecare an, la 14 octombrie, de toţi factorii implicaţi în activitatea de standardizare, respectiv Organizaţia Internaţională de Standardizare (International Organization for Standardization - ISO), Comisia Electrotehnică Internaţională (The International Electrotechnical Commission - IEC) şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (International Telecommunication Union - ITU) şi reprezintă modalitatea prin care este adus un omagiu eforturilor de colaborare a miilor de experţi din întreaga lume care dezvoltă acorduri tehnice voluntare care, apoi, sunt publicate ca Standarde Internaţionale, notează https://www.worldstandardscooperation.org. Obiectivul principal al acestei zile este acela de a creşte gradul de conştientizare a importanţei standardizării internaţionale în economia globală şi promovarea rolului Standardelor Internaţionale în toate sectoarele de activitate. Standardele Internaţionale oferă o marcă internaţională de certificare pentru produse, servicii şi sisteme, în scopul asigurării calităţii, siguranţei şi eficienţei. Ele sunt esenţiale pentru facilitarea comerţului internaţional. În 2020, tema Zilei mondiale a standardizării este "Protecting the planet with standards". Viaţa pe pământ depinde de energia provenită de la soare. Cu toate acestea, în ultimul secol, activităţile industriale pe scară largă s-au adăugat gazelor cu efect de seră naturale ale Pământului. Ele au un impact negativ asupra climei dar şi asupra tuturor formelor de viaţă. În acelaşi timp, creşterea rapidă a populaţiei şi a urbanizării necesită utilizarea responsabilă a resurselor limitate. Pentru a reduce impactul uman asupra planetei noastre este nevoie de voinţă politică, de acţiuni concrete şi de instrumentele potrivite. Standardele Internaţionale sunt un astfel de instrument. Standardele Internaţionale pregătite de IEC, ISO şi ITU iau în considerare soluţiile probate şi reale la provocările tehnice. Acestea contribuie la împărtăşirea expertizei şi a cunoştinţelor de specialitate pe scară largă atât în ţările dezvoltate, cât şi în ţările în curs de dezvoltare. Standardele acoperă toate aspectele legate de energie, apă şi de calitatea aerului. Acestea stabilesc protocoale standardizate şi metode de măsurare. Utilizarea lor pe scară largă ajută la reducerea impactului producţiei şi proceselor industriale asupra mediului înconjurător, facilitează refolosirea resurselor limitate şi îmbunătăţeşte eficienţa energetică, notează https://www.worldstandardscooperation.org. În 2019, tema zilei s-a intitulat ''Standardele video creează o scenă globală''. Algoritmii de compresie video standardizaţi în colaborare de către ISO, IEC şi ITU au fost onoraţi cu două premii Primetime Emmy, fiind astfel recunoscut rolul esenţial pe care îl aduc standardele în a satisface cererea tot mai mare de formate video. În 2018, tema ''Standarde Internaţionale şi a IV-a Revoluţie Industrială'' a făcut referire la tehnologiile emergente, care estompează limitele tradiţionale dintre lumea fizică, digitală şi biologică, potrivit www.iso.org. În 2017, tema a fost ''Standardele produc oraşe mai inteligente'', iar în 2016 - ''Standardele construiesc încrederea''. Această zi a fost marcată, pentru prima dată, la 14 octombrie 1970, la iniţiativa lui Faruk Sünter, preşedintele ISO (1968-1970), potrivit www.ansi.org. Organizaţia Internaţională de Standardizare - ISO a fost înfiinţată în 1947 şi este organizaţia internaţională independentă şi non-guvernamentală ce dezvoltă şi publică Standarde Internaţionale. ISO reuneşte institutele naţionale de standardizare din peste 162 de ţări, un membru per ţară, cu secretariatul central la Geneva. ISO a publicat peste 19.000 de Standarde Internaţionale şi documente asociate, acoperind aproape orice domeniu, de la tehnologie, la siguranţă alimentară, agricultură şi sănătate. Standardele se elaborează la nivel internaţional, regional şi naţional. Coordonarea activităţilor la aceste trei niveluri este asigurată prin structuri comune şi acorduri de cooperare. Fiecare ţară are propriul sistem naţional de standardizare, iar organismele principale sunt membre ale organismelor regionale sau internaţionale de profil. Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) este organismul naţional de standardizare, care participă, prin specialişti, în cadrul comitetelor tehnice internaţionale ale ISO. În România, standardele Organizaţiei Internaţionale de Standardizare sunt adoptate, traduse şi difuzate de ASRO. ASRO este membru cu drepturi depline în ISO (din 1950), Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare în domeniul Electrotehnicii (CENELEC), Institutul European de Standardizare în domeniul Telecomunicaţiilor la Categoria NSO - Organisme naţionale de standardizare, precum şi în Comisia Electrotehnică Internaţională. ASRO stabileşte principiile şi metodologia standardizării naţionale, elaborează şi aprobă standardele naţionale, participă la activitatea de standardizare europeană şi internaţională, publică şi difuzează standardele şi publicaţiile standardizării etc. Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor - ITU este o instituţie specializată din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, având sediul la Geneva. ITU are ca principiu fundamental asigurarea cooperării dintre sectorul guvernamental şi cel privat, pentru dezvoltarea domeniului tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor la nivelul infrastructurii şi serviciilor, în vederea susţinerii procesului de dezvoltare economică şi socială la nivel mondial. ITU este cea mai importantă organizaţie de standardizare în domeniul telecomunicaţiilor. Standardele elaborate de ITU (cunoscute ca recomandări) acoperă practic toate aspectele telecomunicaţiilor. Colaborarea cu alte organizaţii de standardizare, globale sau regionale, a permis reducerea incompatibilităţilor şi accelerarea ritmului de introducere a unor noi tehnologii. Comisia Electrotehnică Internaţională - IEC este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală, înfiinţată în 1906. Este cea mai importantă organizaţie la nivel mondial care publică prin consens standardele internaţionale şi gestionează sisteme de evaluare a conformităţii pentru produsele electrice şi electronice, sisteme şi servicii. Publicaţiile IEC servesc drept bază pentru standardizarea naţională şi ca trimiteri la redactarea ofertelor şi contractelor internaţionale. Membrii IEC sunt Comisiile Naţionale, care numesc experţi şi delegaţi ce vin din industrie, organisme guvernamentale, asociaţii şi mediul academic pentru a participa la lucrările tehnice şi la activităţile de evaluare a conformităţii IEC. Cele trei organisme colaborează la nivel înalt sub titulatura The World Standards Cooperation şi apără interesele comune în consolidarea şi promovarea sistemului de Standarde Internaţionale voluntare bazate pe consens. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Alexandru Cojocaru)   Sursa foto: (c) World Standards Day Contest/facebook Articol original

👍 14 octombrie - Ziua mondială a standardizării

Next
« Next
Previous
Previous »