luni, 5 octombrie 2020

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 6 octombrie

Ortodoxe Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida Greco-catolice Sf. ap. Toma Romano-catolice Sf. Bruno, pr. Sfântul Apostol Toma este pomenit în calendarul creştin ortodox la 6 octombrie. A fost unul din cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos, originar din Galileea. În duminica Învierii, Sfântul Toma nu a fost de faţă la venirea lui Iisus în mijlocul ucenicilor. Auzindu-i însă pe ceilalţi apostoli vorbind despre Învierea Domnului, a spus că nu va crede până nu va vedea în mâinile Lui semnele cuielor şi dacă nu va pune mâna sa în coasta străpunsă a Lui Hristos. După opt zile, fiind ucenicii adunaţi, iar Toma împreună cu dânşii, s-a arătat Domnul şi i-a zis: "Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios" (Ioan 20; 27). Toma, văzând şi pipăind locul rănilor lui Hristos, a zis: "Domnul meu şi Dumnezeul meu" (Ioan 20;28). Îndoiala Sfântului Apostol Toma a făcut ca Învierea Domnului să fie adeverită cu mai multă tărie, căci Mântuitorul nu cu nălucire, nici cu alt trup, ci cu acelaşi trup cu care a pătimit pentru mântuirea noastră, a înviat cu adevărat şi S-a arătat ucenicilor. Prin îndoiala şi dorinţa de a se încredinţa că Învierea lui Hristos este reală şi palpabilă, Sfântul Apostol Toma a făcut cunoscut că trupul înviat al Mântuitorului purta încă semnele unui morţi violente. Pentru că altfel, Sfântul Apostol Toma s-a dovedit plin de râvnă pentru Hristos, fiind gata să moară împreună cu învăţătorul său, după cuvintele sale înaintea învierii lui Lazăr din Betania: "Să mergem şi noi şi să murim cu El" (Ioan 11;16). După Cincizecime, Apostolul Toma a propovăduit Evanghelia în părţile Indiei, şi acolo a avut sfârşit martiric. (sursă: vol. "Vieţile Sfinţilor") AGERPRES/ (Documentare - Zbora-Ciurel Mariana; editor: Irina Andreea Cristea) Articol original

👍 SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 6 octombrie

Next
« Next
Previous
Previous »