miercuri, 18 noiembrie 2020

În sfârșit! Statuia lui Ștefan cel Mare, de la Podu Înalt, intră în reparații capitale!

După 30 de ani în care nu s-a făcut nimic, iar locul celei mai cunoscute bătălii din istoria românilor, cea de la Podu Înalt, a ajuns o ruină, conducerea CJ Vaslui anunță că lucrurile se vor schimba. În bine…

Proiectul “ȘTEFAN CEL MARE, COMMON HISTORY-SHARED HERITAGE, SOROCA-VASLUI” (Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui) a ajuns în faza de contractare.

Prin acest proiect vor fi finanțate lucrările de restaurare necesare la Ansamblul Monumental „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, situat în satul Băcăoani, județul Vaslui, pentru a îmbunătăți potențialul turistic transfrontalier.

Din cele trei părți componente ale ansamblului monumental, proiectul prevede restaurarea și conservarea platoului de recreere de la baza grupului statuar cu cele două fântâni arteziene de mari dimensiuni, care se întinde de la limita cu drumul național DN 24 până la baza scărilor, precum și a obeliscului din bronz aflat pe axa monumentului pe partea opusă a drumului național DN 24.

Pentru punerea în valoare a ansamblului monumental și valorificarea sa în scop turistic, pe platou va fi construit un punct de informare turistică.

Toate aceste investiții au drept scop creșterea competitivității economice și a atractivității turistice la nivelul județului Vaslui.

Executarea lucrărilor de restaurare atât de necesare la ansamblul monumental ”Podul Înalt”, care întruchipează statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, va fi în termen de 2 ani de la momentul contractării.

Valoarea totală a întregului proiect propus spre finanțare este de 1,664,118.40 euro, din care:

  • valoarea gestionată de UAT Județul Vaslui-partener 1 în cadrul proiectului(B1) este de 308,417.76 Euro;
  • valoarea gestionată de Consiliul Raional Soroca – lider de proiect (LB) este de 1,186,330.00 euro;
  • valoarea gestionată de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui partener (B2) este de 169,370.64 Euro;

Proiectul este implementat de Consiliul Raional Soroca din Republica Moldova, în calitate de aplicant și lider de parteneriat, împreună cu Județul Vaslui și Muzeul județean „Ștefan cel Mare” (parteneri).

Articol original

👍 În sfârșit! Statuia lui Ștefan cel Mare, de la Podu Înalt, intră în reparații capitale!

Next
« Next
Previous
Previous »