miercuri, 9 decembrie 2020

Mai sunt câteva zile! Grăbiți-vă la Finanțele Publice Vaslui, să prindeți eșalonarea!

FINAL DE AN… Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui informează contribuabilii, printr-un comunicat trimis pe adresa Vasluianul.ro, cu privire la emiterea OPANAF nr.3896/11 noiembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central precum și pentru modificarea Anexei nr. 2 la OPANAF nr.90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plata și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, act normativ care a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.1104/19.11.2020.

Principiile procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal centra, spune ec. Nelu Sava, directorul executiv al AJFP Vaslui, sunt următoarele:

 •  Contribuabilul depune la organul fiscal cerere de acordare a eșalonării la plată;
 •  Organul fiscal verifică îndeplinirea condițiilor de acordare, respectiv:
  • – să fie depusă o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii;
  • – debitorul să nu se afle în procedura falimentului;
  • – debitorul să nu se afle în dizolvare;
  • – debitorul să nu aibă înregistrate obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • – debitorului să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art.25 și 26 din Codul de procedura fiscala;
  • – să fie depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 •  După primirea cererii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite, concomitent, următoarele documente:
  • – deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere/ penalitate de nedeclarare și/ sau procese verbale privind calculul creanțelor fiscale accesorii sau altor sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu;
  • – certificatul de atestare fiscală;
  • – referatul de verificare a condițiilor de acordare a eșalonării la plată;
  • – decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale sau decizia de respingere, după caz;
  • – decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, după caz;
 •  Nivelul dobânzii datorate pe perioada eșalonării la plată este de 0,01% pe fiecare zi de întârziere, față de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere cât prevede Codul de procedura fiscală.

„Având în vedere că potrivit O.U.G. nr.181/2020 a fost prorogat termenul prevăzut la art.VII din OUG nr.29/2020, în sensul că nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere până la data de 25 decembrie 2020, debitorii care obțin eșalonarea potrivit procedurii aprobată prin OPANAF nr. 3896/11.11.2020 nu datorează până la data de 25 decembrie 2020, dobânda de 0,01% pe zi de întârziere, pentru obligațiile fiscale/bugetare principale eșalonate”,

a explicat directorul AJFP Vaslui.

Contribuabilii interesati pot afla mai multe informații și prin intermediul CallCenter-ului, apelând numărul de telefon: 031 403 91 60.

Articol original

👍 Mai sunt câteva zile! Grăbiți-vă la Finanțele Publice Vaslui, să prindeți eșalonarea!

Next
« Next
Previous
Previous »