joi, 18 februarie 2021

Județul Vaslui este pe marginea prăpastiei! Apelul lui Dumitru Buzatu către parlamentarii vasluieni!

APEL… Dacă privim cifrele de buget din acest an și le comparăm cu cifrele din 2020 observăm, imediat, că sunt mari diferențe și discrepanțe între sumele de anul trecut și ce urmează să se aloce Vasluiului în acest an.

Vor fi mari probleme în funcționarea instituțiilor cheie din subordinea Consiliului Județean Vaslui, avertizează președintele CJ, care spune că efectele cele mai grave se vor vedea în activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

„Este un buget de austeritate, care ne va crea mari probleme. Suntem în fața unui pericol iminent, acela de a nu mai putea funcționa, de a nu mai asigura sumele necesare funcționării DGASPC, instituție pe care am ajutat-o din răsputeri anul trecut. Cu bugetul pe 2021, nu cred că vom mai avea șanse să-i ajutăm”, spune șeful județului.

Ca atare, Dumitru Buzatu a realizat un amendament la legea bugetului de stat, în numele județului Vaslui, document înaintat tuturor parlamentarilor din acest județ. Dată fiind importanța documentului, iată ce solicită conducerea CJ Vaslui de la actualul Guvern:

„Amendament la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021

Doamnelor și domnilor parlamentari, vă aduc la cunoștință că, prin proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, unității administrativ teritoriale Județul Vaslui i s-au alocat următoarele sume:

– TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului : 127.080 mii lei

– TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale : 15.841 mii lei

– TVA pentru echilibrarea bugetelor locale : 87.303 mii lei


1.  Precizez faptul că din categoriile de cheltuieli pe care U.A.T Județul Vaslui trebuie să le finanțeze din TVA descentralizat, sunt 4 (patru) categorii unde fondurile alocate sunt insuficiente, și anume:

–    Finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului : 77.253 mii lei;

–    Finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap : 29.530 mii lei;

–    Cămine pentru personae vârstnice : 525 mii lei;

–    Bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățămând special centrelor județene de resurse și asistență educațională din învățământul special : 2.332 mii lei.

Cele 3 poziții pentru finanțarea DGASPC Vaslui însumează în total 107.308 mii lei (în anul 2020 suma utilizata la nivelul instituției a fost de 156.821 mii lei), iar prin proiectul de buget întocmit de ordonatorul terțiar de credite reiese un necesar de fonduri în valoare totală de 227.307 mii lei, din care doar cheltuielile salariale sunt în cuantum de 140.629 mii lei.

În același timp, necesarul pentru funcționarea celor 4 centre școlare de educație incluzivă și a centrului județean de resurse și asistență educațională este de 5.523 mii lei, iar prin anexa nr. 4 ni s-au alocat doar 2.332 mii lei.

Comparând sumele cheltuite în anul 2020, cele alocate prin proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021 și cele solicitate de ordonatorii terțiari de credite pentru funcționarea în anul 2021, se observă faptul ca 5 unități subordinate Consiliului Județean Vaslui riscă să nu mai poată funcționa începând cu semestrul II al anului 2021.

Având în vedere cele menționate propun suplimentarea sumei din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Județului Vaslui cu suma 119.999 mii lei.

2.  Cele 82 unități administrativ teritoriale din județul Vaslui (consiliul județean, comune) administrează un număr de aproximativ 2.000 km de drumuri județene/comunale care necesită reparații în vederea asigurării unor condiții de circulație optine în județul Vaslui.

Precizez faptul că prin Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 a fost alocată pentru întreținerea drumurilor județene și comunale suma de 15.882 mii lei, din care consiliul județean a repartizat către unitățile administrative teritoriale din județul Vaslui suma de 2.430 mii lei, rămânând la dispoziția noastră suma de 13.452 mii lei pentru reparația și întreținerea drumurilor județene.

Analizând execuția bugetului local al județului Vaslui, la capitolul 84 “Transporturi”, am constatat că UAT Județul Vaslui a cheltuit mai mult cu 29.327 mii lei pentru întreținerea drumurilor județene, decât s-a alocat prin Legea nr. 5/2020, pentru a asigura o viabilitate corespunzatoare drumurilor județene, bani ce au fost alocați din resurse proprii ale instituției.

Având în vedere că suma de 15.841 mii lei, alocata prin proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, este total insufientă pentru a întreține și repara un număr de 2.000 km drumuri județene/comunale, iar prin programul anului 2021 ne dorim sa alocăm sume acestui capitol măcar la nivelul execuției din 2020, propun suplimentarea TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale cu suma de 29.327 mii lei.

3.  Unitatea administrativ-teritorială Județul Vaslui are în implementare în acest moment un număr de 13 proiecte pentru care beneficiem de fonduri europene nerambursabile în valoare de peste 293.000.000 lei, pentru care avem nevoie urgentă de resurse financiare pentru a asigura cofinanțarea și prefinanțarea în vederea finalizării investițiilor începute. La acestea se mai adaugă și proiectele unităților subordonate (D.G.A.S.P.C. Vaslui, Muzeul Județean “{tefan cel Mare” Vaslui, Spitalul Județean de Urgență Vaslui) a căror cofinanțare trebuie asigurată tot din veniturile proprii ale consiliului județean.

Instituția a reușit să atragă resursele financiare pentru o parte din investițiile de interes public județean, însă pentru responsabilitățile ce ii revin in perioada viitoare cu privire la dezvoltarea județului este necesară o creștere a lichidităților financiare disponibile la nivelul bugetului Județului Vaslui.

Astfel, pentru asigurarea finanțării investițiilor din fonduri propriu și respectarea tuturor angajamentelor, dar și pentru asigurarea cofinanțării tuturor proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aflate în derulare la nivelul județului propun majorarea sumei alocate din TVA pentru echilibrarea bugetului local al județului Vaslui cu suma de 53.857 mii lei„. Rămâne de văzut, acum, ce vor decide guvernanții, care din doleanțele Vasluiului vor fi satisfăcute.

Nr. crt. Tip venit Sumă propusă a se aloca conform proiect Sumă propusă a se aloca conform amendament Diferențe Anexa care necesită modificare
1. TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului 127.080 mii lei 247.079 mii lei 119.999 mii lei Anexa nr. 4/ poziția 39
2. TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale 15.841 mii lei 45.168 mii lei 29.327 mii lei Anexa nr. 6/poziția 39
3. TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 87.303 mii lei 141.160 mii lei 53.857 mii lei Anexa nr. 7/poziția 39
Articol original

👍 Județul Vaslui este pe marginea prăpastiei! Apelul lui Dumitru Buzatu către parlamentarii vasluieni!

Next
« Next
Previous
Previous »