miercuri, 17 februarie 2021

Ministrul Cîmpeanu a discutat cu reprezentanţii sindicatelor din educaţie despre salarizare, vaccinare şi reforma sistemului

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a discutat miercuri cu reprezentanţii sindicatelor din domeniu, în cadrul unei întâlniri organizate la Guvern de premierul Florin Cîţu, despre salarizarea personalului din învăţământ, necesitatea urgentării vaccinării personalului din educaţie şi măsurile de reformă a sistemului prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. "Reprezentanţii Guvernului au subliniat faptul că finanţarea şi reforma sistemului de educaţie reprezintă o prioritate şi toate măsurile ce urmează să fie luate sunt în concordanţă cu interesul comun pentru rezolvarea problemelor cronice de la nivelul sistemului de educaţie. S-a remarcat disponibilitatea premierului pentru un dialog constructiv în vederea identificării celor mai bune soluţii adaptate la realităţile existente, ca răspuns la multiplele probleme existente în sistemul de educaţie", se arată într-un comunicat al ME. Printre concluziile discuţiilor se numără: înţelegerea importanţei unei salarizări motivante în sistemul de educaţie, inclusiv prin diferenţiere pe baza unor criterii de performanţă, precum şi prin alte drepturi de natură salarială (sporuri sau vouchere); necesitatea urgentării procesului de vaccinare a personalului din învăţământ; procentul din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă alocat educaţiei va fi cu siguranţă mai mare de 3%, raportat corespunzător la nevoile şi importanţa reformei în educaţie. Reprezentanţii elevilor au avansat în discuţie aspecte care privesc cadrul legal privind decontarea transportului, accesul egal la educaţie, implicarea elevilor în evaluarea cadrelor didactice, nevoia de investiţii în infrastructura şcolară, costul standard per elev, bursele elevilor şi susţinerea educaţiei prin PNRR. Din discuţii a rezultat faptul că sumele necesare decontării navetei elevilor care nu sunt şcolarizaţi în localitatea de domiciliu se regăsesc în bugetul Ministerului Educaţiei, sumele necesare asigurării facilităţilor pentru transportul feroviar şi cu metroul se regăsesc în bugetul Ministerului Transporturilor, transportul local al elevilor va fi asigurat, conform legii, din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale. "Pentru prima oară s-a asigurat plata burselor elevilor de la bugetul de stat prin bugetele autorităţilor administraţiei publice locale, în suma de 536 milioane lei, cu stabilirea cuantumului minim obligatoriu de 100 de lei/lună. Suma alocată din bugetul de stat pentru bursele elevilor constituie o dublare a sumei acordate cu această destinaţie de către autorităţile locale în anul precedent", menţionează sursa citată. Creşterea cu 26% a bugetului destinat costului standard/elev - componenta de cheltuieli materiale - constituie un alt subiect abordat la discuţii. Acest buget va asigura o creştere a acestei componente cuprinsă între 15% şi 35% pentru mediul urban şi mediul rural, contribuind substanţial la asigurarea echităţii în educaţie. Reprezentanţii studenţilor au adus în discuţie subiecte precum transportul, internaţionalizarea învăţământului superior, aspecte care privesc finanţarea şi susţinerea activităţilor de interes pentru studenţi, precum şi implicarea studenţilor în adoptarea deciziilor la nivelul universităţilor. "Cu privire la decontarea transportului studenţilor, reprezentanţii guvernului au propus sprijin pentru decontarea a 50% din transportul feroviar, cu titlu de propunere obiectivă corect raportată atât la realităţile bugetare curente, cât şi la practicile europene în domeniu. Nu a fost exclusă însă ipoteza promovării unor amendamente în cadrul procesului de adoptare a Legii bugetului în Parlament, amendamente care să vizeze suplimentarea drepturilor studenţilor prin asigurarea gratuităţii pentru un număr de 12 călătorii dus-întors între localitatea de domiciliu şi universitate, pe durata anului universitar", informează comunicatul. Reprezentanţii guvernului au susţinut deblocarea unei sume de 250 milioane lei din soldul universităţilor, cu destinaţie cheltuieli de capital şi susţinere burse studenţi, alături de suma deja bugetată fără nicio diminuare a componentei de finanţare a burselor studenţilor, în raport cu anul precedent. De asemenea, au susţinut promovarea unei iniţiative legislative care să permită utilizarea unui cuantum de maximum 10% din finanţarea de bază pentru cheltuieli de investiţii în beneficiul comunităţilor academice. S-a stabilit de comun acord importanţa finanţării obiectivelor aferente reformei în învăţământul superior în cadrul PNRR, inclusiv finanţarea bibliotecilor şi centrelor de consiliere şi orientare în carieră, s-a agreat importanţa susţinerii internaţionalizării învăţământului superior românesc, precum şi promovarea unor măsuri integrate care să genereze alternative viabile pentru revenirea în România a tinerilor români care au absolvit în afara ţării, s-a agreat continuarea discuţiilor între asociaţiile studenţeşti şi Ministerul Educaţiei cu privire la solicitările de consolidare a reprezentativităţii studenţilor în procesul de luare a deciziilor, inclusiv în alegerea rectorilor universităţilor româneşti. Totodată, s-a agreat nevoia de identificare şi de susţinere a unor măsuri în vederea generalizării unor programe de internship pentru creşterea şanselor de angajare a absolvenţilor de învăţământ superior, precum şi importanţa susţinerii accesului la rezidenţiat pentru absolvenţii de învăţământ superior medical. Potrivit Ministerului Educaţiei, o nouă întâlnire de lucru cu premierul va avea loc în data de 10 martie, dată la care se va constitui un grup de lucru format din reprezentanţi ai guvernului şi ai federaţiilor sindicale reprezentative, urmând a se stabili şi calendarul de soluţionare a principalelor probleme din sistemul de educaţie. AGERPRES/(AS - autor: Antonia Niţă, editor: Andreea Rotaru, editor online: Alexandru Cojocaru) Articol original

👍 Ministrul Cîmpeanu a discutat cu reprezentanţii sindicatelor din educaţie despre salarizare, vaccinare şi reforma sistemului

Next
« Next
Previous
Previous »