marți, 9 februarie 2021

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 10 februarie

Ortodoxe Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina Greco-catolice Sf. m. Haralambie; Sf. Scolastica Romano-catolice Sf. Scolastica, fc. Sfântul Mucenic Haralambie este pomenit în calendarul creştin ortodox la 10 februarie. A fost episcop al cetăţii Magnezia din Asia Mică. Şi-a închinat viaţa lui Hristos şi îndrumării credincioşilor, iar prin fapta şi cuvântul său a adus mulţi păgâni la credinţa creştină. Sfântul Haralambie a trăit în timpul împăratului roman Septimiu Sever (193-211) şi a suferit moarte martirică în timpul persecuţiilor împotriva creştinilor declanşate de acesta. Este unul dintre cei mai vârstnici mucenici dintre cei cunoscuţi de Biserică, avea 113 ani atunci când a fost chinuit pentru credinţa în Hristos. În ciuda vârstei înaintate, Sfântul Haralambie a fost arestat, torturat şi în final condamnat la moarte prin tăierea capului. Sfântul Haralambie şi-a dat însă sufletul său în mâinile lui Dumnezeu înainte de a fi lovit cu sabia, iar ostaşii însărcinaţi cu execuţia au spus că acesta a murit fără tăiere de sabie. Însuşi Mântuitorul a fost văzut de Sfântul Haralambie înainte de sfârşitul său şi atunci s-a rugat: "Mare este taina aceasta, Doamne, că m-ai învrednicit a vedea înfricoşata Ta slavă. Doamne, de-Ţi place Ţie, mă rog să dai slavă numelui Tău, ca oriunde se vor pune moaştele mele şi se va cinsti pomenirea mea, să nu fie foamete în locul acela sau aer stricăcios, care să piardă rodurile. Ci să fie mai ales în locurile acelea pace şi sănătate trupească, mântuire sufletească şi îndestulare de grâu şi vin, cum şi înmulţire de dobitoace, pentru trebuinţa oamenilor. Doamne, Tu ştii că oamenii sunt trup şi sânge, iartă-le lor păcatele şi le dă îmbelşugare din rodurile pământului, ca, cu îndestulare, pentru osteneala lor, să se sature şi să se îndulcească, preamărindu-Te pe Tine, Dumnezeul lor, Dătătorul tuturor bunătăţilor; iar roua ce se pogoară de la Tine, să le fie tămăduire. O! Doamne Dumnezeul meu, varsă peste tot darul tău şi îi izbăveşte de boala ciumei" (Vieţile Sfinţilor). Şi după cum arată Acatistul Sfântului Haralambie, acesta este "izbăvitor de ciumă şi de foamete (...) tămăduitor de răni şi boli". (sursa: vol. "Vieţile Sfinţilor") AGERPRES/(Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, editor: Irina Andreea Cristea) Articol original

👍 SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 10 februarie

Next
« Next
Previous
Previous »