sâmbătă, 13 februarie 2021

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 14 februarie

Ortodoxe Sf. Cuv. Auxentie, Maron şi Avraam Duminica a 17-a după Rusalii Greco-catolice Duminica 17 dR. Sf. cuv. Auxenţiu; Sf. Chiril şi Metodiu - patronii Europei Romano-catolice Duminica a 6-a de peste an Ss. Ciril, călug. , şi Metodiu, ep., patroni ai Europei; Valentin, pr. m. Sfântul Cuvios Auxentie este pomenit în calendarul creştin ortodox la 14 februarie. S-a născut la Constantinopol, în timpul împăratului roman Teodosie II (408-405). Sfântul Auxentie avea o educaţie deosebită, atât în domeniul teologic cât şi în cel al ştiinţelor profane. Era recunoscut şi preţuit în Constantinopol pentru calităţile sale militare şi intelectuale. Apropierea Sfântului Auxentie de oameni înduhovniciţi a făcut ca acesta să aleagă în cele din urmă calea monahală. Lăsând deci deşertăciunea lumii acesteia s-a făcut ostaş al împăratului Hristos şi, monah fiind, a fost hirotonit mai întâi diacon, apoi preot. Pentru cinstea şi slava care i se dădeau în cetate şi dorind o viaţă mai liniştită, s-a retras în Bitinia. Mai pe urmă s-a aşezat într-un munte nu departe din Calcedon. Fiind descoperit de nişte păstori, lumea a început să vină la dânsul, căci primise puterea de a-i tămădui pe cei suferinzi. Aici credincioşii i-au construit o chilie în vârful muntelui de unde comunica cu cei care veneau pentru sfat şi tămăduire printr-o mică fereastră. A participat la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (451) unde a luat apărarea dreptei credinţe. (sursa: vol. "Vieţile Sfinţilor") AGERPRES/(Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, editor: Liviu Tatu) Articol original

👍 SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 14 februarie

Next
« Next
Previous
Previous »