marți, 2 februarie 2021

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 3 februarie

Ortodoxe Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Prorociţă Ana Greco-catolice Dreptul Simeon şi profetesa Ana Romano-catolice Ss. Blaziu, ep. m.; Oscar, ep.; Simeon Bătrânul Sfântul şi Dreptul Simeon, pomenit în calendarul creştin ortodox la 3 februarie, era preot la templul din Ierusalim. După mărturia Sfintei Evanghelii, Simeon era un om drept şi credincios, care aştepta venirea în lume, a adevăratului Mesia. De acest fapt era încredinţat fără putinţă de tăgadă, din vremea când Scripturile ebraice au fost traduse în greacă, la dorinţa regelui egiptean Ptolomeu al II-lea. Pentru traducerea Septuagintei au fost atunci aleşi şaptezeci de înţelepţi israeliţi, între care era şi Sfântul Simeon. "Atunci el, tălmăcind, scria cuvintele lui Isaiia prorocul şi, ajungând la cuvintele: Iată fecioara în pântece va zămisli şi va naşte fiu, s-a îndoit, zicând că nu este cu putinţă ca o fecioară, neştiind de bărbat, să poată naşte şi, luând cuţitul, a voit să radă cuvintele acelea. Dar îngerul Domnului i s-a arătat şi i-a ţinut mâna, zicând: 'Nu fi necredincios faţă de cele scrise, şi a căror împlinire singur o vei vedea. Pentru că nu vei gusta moartea până ce nu vei vedea pe Cel ce se va naşte din Curata Fecioară, Hristos Domnul.'" (Vieţile Sfinţilor) Când S-a născut Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi s-au împlinit patruzeci de zile, potrivit legii, a fost adus în biserică, atunci şi Sfântul Simeon a venit la templu şi, căutând spre Prunc şi la Mama Sa, L-a cunoscut că Acela este Mesia cel făgăduit şi că aceea este Fecioara prin care aveau să se împlinească profeţiile din Vechiul Testament. De aceea, i s-a închinat, văzând-o înconjurată de lumină cerească. Cu frică şi cu bucurie apropiindu-se de Maica Domnului, Sfântul Simeon a luat în mâinile sale pe Hristos şi a adresat lui Dumnezeu cuvintele prin care s-a arătat încredinţat că Fiul Său a venit în lume. A prorocit atunci despre patima lui Hristos şi despre răstignirea Lui, spunând că va trece prin sufletul Născătoarei de Dumnezeu sabia mâhnirii şi a necazului, când va vedea pe Fiul său răstignit pe Cruce. Şi aşa, mulţumind lui Dumnezeu, Sfântul Simeon s-a mutat cu pace la adânci bătrâneţi, pentru că potrivit Tradiţiei a trăit 360 de ani - Dumnezeu astfel lungindu-i viaţa - ca să ajungă vremea în care Fiul cel fără de ani S-a născut din Sfânta Fecioară. Astăzi este pomenită şi Sfânta Prorociţă Ana care a fost în templu la aducerea Pruncului Iisus şi a dat şi ea mărturie despre faptul că El este Mesia cel aşteptat: "Şi venind ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor celor ce aşteptau mântuire în Ierusalim". (Luca 2, 38) Sfânta Prorociţă Ana era în vârstă de optzeci şi patru de ani şi numai câţiva ani de căsătorie a avut, trăind apoi în văduvie. Viaţa sa a petrecut-o în biserică, cu postul şi cu rugăciunile slujind lui Dumnezeu ziua şi noaptea. (sursa vol. Vieţile Sfinţilor) AGERPRES/(Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, editor: Liviu Tatu) Articol original

👍 SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 3 februarie

Next
« Next
Previous
Previous »