marți, 20 aprilie 2021

Animalele, pãmânturile si zilierii, la raport! Începe Recensãmântul General Agricol în judetul Vaslui!

TERMEN… Începând cu 10 mai si pânã pe 31 iulie 2021 se desfãsoarã, la nivelul national, în toate Unitãtile Administrativ Teritoriale din România, Recesãmântul General Agricol runda 2020.

Conform directorului DAJ Vaslui, Gigel Crudu, “scopul fundamental al recesãmântului este acela de a oferi informatii esentiale de calitate pentru politicile guvernamentale în domeniul agriculturii, inclusiv pentru evaluarea procesului de participare a României la Politicica Agricolã Comunã si fundamentarea viitoarelor reforme ale acesteia”.

Perioada si momentul de referintã ale recesãmântului sunt anul agricol 2019-2020, cuprins între 1 octombrie 2019 si 30 septembrie 2020, pentru variabilele privind terenurile si persoanele care au lucrat în agriculturã si anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejectiilor animaliere.

De asemena, ziua de referintã pentru efectivele de animale si adãposturile pentru animale este 31 decembrie 2020, iar pentru mãsurile de dezvoltare ruralã, ultimii 3 ani.

Colectarea si înregistrarea datelor la recesãmânt se realizeazã de cãtre recenzori, care sunt asimilati operatorilor statistici, prin interviu fatã în fatã, cu seful exploatatiei agricole sau cu altã persoanã din cadrul acesteia care poate furniza informatiile solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.

Pentru atingerea obiectivelor generale si specifice, urmãtoarele tipuri de informatii si date fac obiectul prelucrãrii la recesãmânt: informatii generale privind exploatatia agricolã, modul de utilizare a terenului, efectivele de animale, adãposturile pentru animale, gestionarea dejectiilor animaliere, agricultura ecologicã, persoanele care au lucrat în agriculturã, alte activitãti aducãtoare de venituri, dezvoltarea ruralã si alte informatii.

“Subliniem faptul cã pe toatã perioada de recenzare si dupã încetarea activitãtii, personalul de recesãmânt din teritoriu si personalul individual angajat cu contract individual de muncã este obligat sa pãstreze confidentialitatea datelor individuale inscrise în chestionarul de recesãmânt sau în baza de date”, a completat directorul DAJ Vaslui.

Articol original

👍 Animalele, pãmânturile si zilierii, la raport! Începe Recensãmântul General Agricol în judetul Vaslui!

Next
« Next
Previous
Previous »