marți, 20 aprilie 2021

Din 10 mai se dă startul Recensământului General Agricol

În perioada 10 mai-31 iulie 2021 se desfășoară la nivelul național în toate Unitățile Administrativ Teritoriale din România, Recensământul General Agricol runda 2020.

Scopul fundamental al recensământului este acela de a oferi informații esențiale de calitate pentru politicile guvernamentale în domeniul agriculturii, inclusiv pentru evaluarea procesului de participare a României la Politicica Agricolă Comună și fundamentarea viitoarelor reforme ale acesteia.

De asemenea, are ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în domeniul agricol.

”Perioada și momentul de referință ale recensământului sunt anul agricol 2019-2020 cuprins între 1 octombrie 2019 și 30 septembrie 2020, pentru variabilele privind terenurile și persoanele care au lucrat în agricultură și anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejecțiilor animaliere. De asemenea,  ziua de referință pentru efectivele de animale și adăposturile pentru animale este 31 decembrie 2020, iar pentru măsurile de dezvoltare rurală, ultimii 3 ani”, a spus Gigel Crudu, directorul Direcției pentru Agricultură a județului Vaslui.

Colectarea și înregistrarea datelor la recensământ se realizează de către recenzori, care sunt asimilați operatorilor statistici, prin interviu față în față, cu șeful exploatației agricole sau cu altă persoană din cadrul acesteia care poate furniza informațiile solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.

Pentru atingerea obiectivelor generale și specifice, următoarele tipuri de informații și date fac obiectul prelucrării la recensământ: informații generale privind exploatația agricolă, modul de utilizare a terenului, efectivele de animale, adăposturile pentru animale, gestionarea dejecțiilor animaliere, agricultura ecologică, persoanele care au lucrat în agricultură, alte activități aducătoare de venituri, dezvoltarea rurală și alte informații.

Pe toată perioada de recenzare și după încetarea activității, personalul de recensământ din teritoriu și personalul individual angajat cu contract individual de muncă este obligat sa păstreze confidențialitatea datelor individuale înscrise în chestionarul de recensământ sau în baza de date.

Articolul Din 10 mai se dă startul Recensământului General Agricol apare prima dată în Actual Vaslui.

Articol original

👍 Din 10 mai se dă startul Recensământului General Agricol

Next
« Next
Previous
Previous »