vineri, 9 aprilie 2021

Lansarea proiectului „Achiziția de echipamente în scopul creșterii competitivității SC VERONMAX SRL NE ”

VERONMAX SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE ÎN SCOPUL CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII SC VERONMAX SRL NE”, cod MySMIS 2014+: 133812, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, conform contractului de finanțare nr. 6724/2021.

Valoarea totală a proiectului este de 1.419.690,81 lei cu o valoare totală eligibilă de 1.181.023 lei din care valoarea totală a contribuției publice este de 944.818,40.

Obiectivul general al proiectului: creșterea competitivității societății prin diversificarea serviciilor oferite și creșterea numărului de clienți ce pot fi deserviți. Aceasta va duce la o crestere a capacității de funizare a serviciilor, ceea ce va permite satisfacerea unui numar mai mare de clienți la standarde mai înalte de calitate.

Obiective specifice:

1. Creșterea numărului mediu de salariați prin crearea de 5 noi locuri de muncă și menținerea celor existente și creșterea capacității de prestare de servicii;

2. Creșterea numărului de utilaje existente în flota societății, cu 3 echipamente necesare pentru realizarea noi activități propuse de societate în perioada de implementare a proiectului.

Locația de implementare a proiectului se află în Municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr.275, judetul Vaslui.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni: respectiv de la data 15.07.2019 până la data 30.09.2021.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la:

VERONMAX SRL

Str. Drumul Taberei nr. 46, Bl. OS2, Sc. B, Etaj 8, Ap. 76, Sect. 6, Bucuresti

Tel.: 0744204660, Posta electronica: office@nacele-macarale.ro

Persoana de contact: NASTASA Veronel Marian, administrator

Articol original

👍 Lansarea proiectului „Achiziția de echipamente în scopul creșterii competitivității SC VERONMAX SRL NE ”

Next
« Next
Previous
Previous »