miercuri, 21 aprilie 2021

Lucrãri ample de asfaltare pe distanta Bârlad – Ivesti – Podu Turcului

Primarul Municipiului Bârlad, av. Dumitru Boros, informeazã cã, urmare a vizitei în teren a directorului general al CNAIR, Mariana Ionitã, de astãzi au început lucrãrile de refacere a drumurilor care se vor intersecta, pe raza UAT Bârlad, cu viitoarea variantã de ocolire a orasului.

In aceastã primã fazã, lucrãrile vizeazã DN 11 A, pe distanta Bârlad – Ivesti – Podu Turcului pentru realizarea unor conditii bune de trafic de legãturã între DE 581 (care strãbate si municipiul Bârlad) si DE 85. Primele demersuri au început anul trecut, când conducerea DRDP Iasi si cea a Primãriei Bârlad au solicitat cãtre Companie fonduri pentru reabilitarea DN 11 A, de pe care se va face preluarea traficului greu pe varianta de ocolire a Bârladului.

„Initial, în vara anului trecut, în perspectiva deschiderii santierului de la varianta de ocolire Bârlad, împreunã cu domnul Dãnut Pilã, directorul general al DRDP Iasi, am luat în discutie o variantã de reabilitare a DN 11 A, care urma sã preia traficul dinspre Adjud. Important este cã aeastã necesitate, si-a gãsit imediat întelegere la doamna Mariana Ionitã, care, acum câteva zile, când a fost la Bârlad, ne-a informat cã va sustine demersul si cã drumul în cauzã se va reabilita. Toatã lumea care trebuia sã circule spre Adjud sau Onesti, dinspre Bârlad, evita DN 11 A, din cauza infrastructurii pe plãci de beton si ocolea pe la Tisita. La fel se întâmpla si invers cu bârlãdenii care doreau sã ajungã acasã. Acum, odatã reabilitat acest drum, în special traficul greu dinspre Bacãu ce va intra în Bârlad pe aceastã variantã va putea fi preluat de la intersectia cu DE 581 direct pe varianta de ocolire si spre Iasi… Trebuie sã le multumesc public, în primul rând doamnei Ionitã pentru solicitudine si pentru cã a înteles nevoile reale ale bârlãdenilor si nu numai, precum si conducerii DRDP Iasi, cu care avem deja o colaborare foarte bunã”, a declarat primarul Dumitru Boros.

Lucrãrile de refacere a DN 11 A sunt realizate, în regie proprie, cu utialejele DRDP Iasi si cu material de maxturi asfaltice produs de SC Viacons Rutier SRL Husi si se desfãsoarã pe o lungime totalã de 26 de kilometri.

Articol original

👍 Lucrãri ample de asfaltare pe distanta Bârlad – Ivesti – Podu Turcului

Next
« Next
Previous
Previous »