sâmbătă, 3 aprilie 2021

Mare sãrbãtoare la Prefecturã! Am avut 66 de prefecti, în toatã istoria judetului Vaslui!

SÃRBÃTOARE… Ziua Institutiei Prefectului este marcatã, anual, la data de 2 aprilie, cu referire la ziua din anul 1864, când notiunea de Prefect a fost instituitã prin Legea înfiintãrii consiliilor judetene.

Institutia Prefectului are un important rol economic si social, determinant în dezvoltarea României, fiind o institutie publicã cu personalitate juridicã, patrimoniu propriu si care gestioneazã serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitãtilor administrativ-teritoriale.

Judetul Vaslui a avut 66 de prefecti, în acest moment aceastã functie fiind ocupatã de Marcel Lãudatu. Atributiile Prefectului si Subprefectului, precum si activitatea Institutiei Prefectului este reglementatã astãzi prin Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare si Hotãrârea de Guvern nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificãrile ulterioare.

Articol original

👍 Mare sãrbãtoare la Prefecturã! Am avut 66 de prefecti, în toatã istoria judetului Vaslui!

Next
« Next
Previous
Previous »