joi, 15 aprilie 2021

Proiectul de 1 milion de euro care schimbã viata a sute de copii din Negresti! Preotul Paraschiv si primarul Cristi Rusu, initiatorii proiectului!

AJUTOR NESPERAT… Persoanele aflate în risc de sãrãcie si excluziune socialã, care locuiesc în teritoriul Grupului de Actiune Localã Stefan cel Mare – sunt patru primãrii din judet în acest GAL, respectiv primãria Negresti si alte patru primãrii comunale – vor beneficia de servicii integrate, fiind vorba de un proiect de 1 milion de euro.

Fundatia Corona, în parteneriat cu Scoala Gimnazialã „Mihai David” Negresti, Parohia Parpanita si Asociatia Grupul de Actiune Localã Stefan cel Mare, a demarat proiectul cu titlul „Solidaritate în teritoriul GAL Stefan cel Mare”.

Proiectul urmãreste reducerea numãrului de persoane aflate în risc de sãrãcie si excluziune socialã pentru cel putin 250 de membri ai comunitãtii marginalizate determinate si delimitate geografic la nivelul GAL Stefan cel Mare (9 comune în judetul Iasi, 4 comune în judetul Vaslui si orasul Negresti din judetul Vaslui ).

Parohia Parpanita va dezvolta serviciile Centrului de zi pentru 25 de copii din comunitate. Acestia vor beneficia de consiliere psihosocialã si suport emotional; socializare si petrecerea timpului liber, suport pentru dezvoltarea abilitãtilor de viata independentã.

125 de elevi aflati în risc de sãrãcie si excluziune socialã ai Scolii Gimnaziale “Mihai David” din Negresti vor avea acces la servicii educationale: consiliere educationalã, program de educatie remedialã, program de activitãti extrascolare (excursii de 1 zi, ateliere) cu scopul cresterii accesului si a participãrii la educatie si reducerii abandonului scolar.

Alte 125 persoane adulte aflate în risc de sãrãcie/excluziune socialã vor avea acces la Servicii de acces si/sau mentinere pe piata muncii pentru: mãsuri de sprijin pentru gãsirea unui loc de muncã – servicii de informare, orientare si consiliere profesionalã; servicii de mediere pe piata internã; programe de formare profesionalã, educatie antreprenorialã si sprijin în înfiintarea de noi afaceri prin acordarea de microgranturi.

Mãsurile de ocupare vor determina angajarea, a minim 32 de persoane din grupul tintã care beneficiazã de mãsurile de ocupare. Serviciile vor fi furnizate de cãtre Fundatia Corona, Iasi si de Asociatia Grupul de Actiune Localã Stefan cel Mare.

Proiectul are o duratã de 24 luni si activitãtile se implementeazã în perioada 15 martie 2021 – 14 martie 2023. Bugetul total eligibil al proiectului este de 4.839.396,40 lei.

“Este un început, un proiect foarte mare pentru primãria Negresti. 1 milion de euro este o sumã mare pentru orasul nostru. Agreez si sustin total astfel de proiecte, prin care se îmbinã partea din stânga cu cea de dreapta din societate. As remarca si efortul pãrintelui Paraschiv, care a fãcut posibil ca acest proiect sã prindã viatã, pentru ajutorarea a sute de copii din zona Negresti”, a spus primarul Negrestiului, Cristi Rusu.

Articol original

👍 Proiectul de 1 milion de euro care schimbã viata a sute de copii din Negresti! Preotul Paraschiv si primarul Cristi Rusu, initiatorii proiectului!

Next
« Next
Previous
Previous »