duminică, 18 aprilie 2021

Vestea așteptată de zeci de mii de bârlădeni! S-au ridicat restricțiile!

Comunicat de Presã 18.04.2021

Având în vedere cã rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 de locuitori pe raza Municipiului Bârlad la data de 18.04.2021 este de 3,41 si conform Articolului 4, din Hotãrârea numãrul 29 din 09.04.2021 în care se specificã „…aceastã mãsurã nu se aplicã dacã incidenta cumulatã la 14 zile este mai micã sau egalã cu 3,5 ‰ de locuitori.”, începând cu ziua de duminicã, 18.04.2021 pe raza localitãtii se renuntã la toate mãsurile prevãzute în acest articol:

„1.      – interzicerea circulatiei persoanelor în afara locuintei / gospodãriei în zilele de vineri, sâmbãtã si duminicã în intervalul orar 20.00 – 5.00 cu urmãtoarele exceptii:

a)       deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuintã/ gospodãrie si locul/locurile de desfãsurare a activitãtii profesionale si înapoi

b)       deplasarea pentru asistentã medicalã care nu poate fi amânatã si nici realizatã de la distantã, precum si pentru achizitionarea de medicamente

c)       deplasãri în afara localitãtilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectueazã cãlãtorii al cãror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care pot fi dovedite prin bilet sau orice altã modalitate de achitare a cãlãtoriei

d)      deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însotirea copilului, asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilitãti ori decesul unui membru de familie.

–         aceastã mãsurã nu se aplicã dacã incidenta cumulatã la 14 zile este mai micã sau egalã cu 3,5 ‰ de loc2. – obligatia pentru operatorii economici care desfãsoarã activitãti de comert/prestãri de servicii în spatii închise si/sau deschise, publice si/sau private sã îsi organizeze si sã îsi desfãsoare activitatea în zilele de vineri, sâmbãtã si duminicã, în intervalul orar 5.00 – 18.00; aceastã mãsurã nu se aplicã dacã incidenta cumulatã la 14 zile.

3.       – prin exceptie de la prevederile pct. 2, în intervalul orar 18.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu este mai micã sau egalã cu 3,5 ‰ de locuitori.

4. – suspendarea activitãtii operatorilor economici desfãsuratã în spatii închise în domeniul sãlilor de sport si/sau fitness; aceastã mãsurã nu se aplicã în toate localitãtile unde incidenta cumulatã la 14 zile este mai micã sau egalã cu 3,5 ‰ de locuitori.”.

Rãmân în vigoare mãsurile prevãzute la Articolul 3 din aceeasi Hotãrâre:

„ART. 3

 1. interzicerea organizãrii si desfãsurãrii activitãtii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte, conform art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 293/2021.

2. interzicerea organizãrii si desfãsurãrii spectacolelor de tipul drive-in si organizãrii si desfãsurãrii în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale, conform art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr.293/2021.

3. interzicerea activitãtii cu publicul a operatorilor economici care desfãsoarã activitãti de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bãuturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, în interiorul clãdirilor. Se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bãuturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consumã în spatiile respective, conform art. 6 pct. 1 si 4 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr.293/2021.

4. Interzicerea activitãtii cu publicul a operatorilor economici care desfãsoarã activitãti în spatiile publice închise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, conform art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr.293/2021.

5. desfãsurarea activitãtii restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitãti de cazare doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unitãti. Se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bãuturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consumã în spatiile respective, conform art. 6 pct. 2 si 4 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 293/2021.

6. interzicerea activitãtii cu publicul a operatorilor economici licentiati în domeniul jocurilor de noroc, conform art. 10 pct. 2 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 293/2021.”

Cancelaria Prefectului Vaslui.

Articol original

👍 Vestea așteptată de zeci de mii de bârlădeni! S-au ridicat restricțiile!

Next
« Next
Previous
Previous »