joi, 20 mai 2021

27 de fermieri vasluieni au cerut bani pentru productia de usturoi

BANI…Conform legislatiei în vigoare, termenul de înscriere în Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a productiei de usturoi a fost pânã la data de 15 mai 2021 inclusiv. Astfel, la Directia pentru Agriculturã Judeteanã Vaslui au fost primite si înregistrate în Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a productiei de usturoi 2021, un numãr total de 27 de cereri a producãtorilor agricoli locali, din care 17 persoane fizice cu atestat de producãtor, emis în baza Legii nr. 145/2014 valabil în anul 2021, douã persoane fizice autorizate si trei întreprinderi individuale, constituite potrivit Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 44/2008 si 5 persoane juridice (societãti comerciale cu rãspundere limitatã), cu o suprafatã totalã de 303.600 mp.

Ȋn vederea obtinerii acestui ajutor de minimis în valoare de maximum 3.000 euro/ha, producãtorii agricoli vor avea obligatia de a obtine o productie de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe o suprafatã cultivatã cu usturoi, de minimum 3.000 mp. Comparativ cu anul trecut, precizãm cã numãrul producãtorilor agricoli înscrisi în acest program a crescut cu 10, respectiv cu un procent de 63%, ceea ce indicã faptul cã existã potential atât pentru accesarea fondurilor disponibile în acest sector cât si pentru îmbunãtãtirea nivelului de performantã al productiei de usturoi românesc.

Potentialii beneficiari înscrisi pot deveni eligibili, în acordarea acestui tip de ajutor financiar, numai dacã îndeplinesc cumulativ o serie de conditii, precum sã detinã o suprafatã cultivatã cu usturoi de minimum 3.000 mp – marcatã la loc vizibil cu o placã – indicator, sã obtinã o productie de minim 3 kg usturoi /10 mp, sã fie înregistrat în evidentele Registrului agricol – deschis la primãriile în a cãror razã administrativ – teritorialã unde se aflã suprafetele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii, sã facã dovada productiei realizate prin documente justificative si sã aibã Registrul de evidentã al tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, completat la zi cu tratamentele aplicate culturii de usturoi.

Articol original

👍 27 de fermieri vasluieni au cerut bani pentru productia de usturoi

Next
« Next
Previous
Previous »