luni, 17 mai 2021

500 de lei pentru elevi, din anul scolar 2021-2022

SPRIJIN… Aproximativ 260.000 de elevi vor primi tichete sociale în valoare de câte 500 de lei fiecare pentru achizitionarea materialelor scolare, a hainelor si a altor obiecte necesare frecventãrii scolii. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a aprobat cererea de finantare pentru acordarea de tichete sociale electronice prin care se asigurã sprijin educational în viitorul an scolar – 2021-2022. Tichetele nu pot fi preschimbate în numerar. În schimb, vor putea utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate. Elevii eligibili sunt cei care provin din familiile care au venitul mediu pe membru de familie sub 284 lei pentru prescolari sau 50% din salariul minim brut pe tarã, respectiv sub 1.115 lei pentru cei din învãtãmântul primar si gimnazial. Pãrintii care se încadreazã în aceste cerinte pot depune documentele doveditoare la Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului. Cererea poate fi depusã personal, prin postã sau electronic.

„Obiectivul principal al proiectului este prevenirea abandonului scolar si a pãrãsirii timpurii a scolii în rândul copiilor dezavantajati din învãtãmântul de stat prescolar, primar si gimnazial, care sunt în întretinerea familiilor al cãror venit mediu lunar pe membru de familie este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tarã. Mai beneficiazã de sprijin copiii defavorizati din învãtãmântul de stat prescolar, aflati în întretinerea familiilor al cãror venit minim lunar pe membru de familie este de pânã la de douã ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoanã singurã”, se aratã în comunicatul ministerului.

Articol original

👍 500 de lei pentru elevi, din anul scolar 2021-2022

Next
« Next
Previous
Previous »