luni, 7 iunie 2021

Compania de Apă Someș anunță majorarea prețului apei potabile, respectiv serviciilor de canalizare-epurare

Compania de Apă Someș S.A. anunță intenția de ajustare a prețului apei
potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare, începând cu 1 Iulie 2021,
după cum urmează:


Preț apă potabilă : 4,09 lei/mc inclusiv TVA (9%)
Tarif canalizare-epurare : 4,34 lei/mc inclusiv TVA (9%)
Rațiunea necesității de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în nevoia
respectării Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare (strategiei
tarifare) în perioada 2017-2023, conform hotărârii nr. 12/2.10.2018 a Asociației
Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa,
precum și în nevoia de a îndeplini condiționalitățile din Contractul de Finanțare
nr. 225 aferent programului POIM Cluj-Sălaj, încheiat între Ministerul Fondurilor
Europene și Compania de Apă Someș S.A.
Reamintim că pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și
canalizare-epurare, Compania de Apă Someș S.A. a atras o a cincea finanțare în
valoare totală de peste 355 Milioane Euro, lucrările în cadrul acestui program
derulându-se în perioada 2020-2023.
Noile prețuri/tarife au fost aprobate de către Autoritatea Națională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin Decizia
nr.79/31.05.2021. Ele se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele
Cluj, Sălaj și Mureș, cu începere de la 1 Iulie.

Citeste: https://www.abcnewstransilvania.ro/news/compania-de-apa-aries-va-ajusta-preturile-tarifele-la-serviciile-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-pentru-zona-turda-campia-turzii/

Articol original

👍 Compania de Apă Someș anunță majorarea prețului apei potabile, respectiv serviciilor de canalizare-epurare

Next
« Next
Previous
Previous »